Biuro Projektowe Drago

Specjalistyczne projekty automatycznych
systemów nawadniających

Zajmujemy się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakre-sie automatycznych systemów nawadniania dla szeroko pojętych terenów zielonych oraz prac projektowych w tym zakresie.

Wybieramy produkty, które pozwolą naszym partnerom, instalatorom i projektantom dostarczyć odbiorcy końcowemu funkcjonalne i przyjazne rozwiązania. Jesteśmy na rynku już od ponad 20 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z listą referencyjną naszych wybranych, dotychczasowych realizacji. Zobacz kto nam zaufał,
a przekonasz się o naszej niezawodności. Jeżeli jesteś zaintere-sowaliśmy naszymi usługami lub masz masz jakieś pytania, skon-taktuj się z nami!

Zachęcamy do zapoznania się z listą referencyjną naszych wybranych, dotychczasowych realizacji.
Zobacz kto nam zaufał, a przekonasz się o naszej niezawodności. Jeżeli jesteś zainteresowaliśmy naszymi usługami lub masz masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami!

Zajmujemy się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie automatycznych systemów nawadniania dla szeroko pojętych terenów zielonych oraz prac projektowych w tym zakresie.

Sprawdź naszą ofertę oraz jakie rozwiązania jesteśmy w stanie wprowadzić, poprzez nowe produkty i usługi.

Odpowiednio przygotowany projekt jest podstawą
dla działającej oraz dobrze wykonanej instalacji nawadniającej.

DOSTARCZANIE ROZWIĄZAŃ

PROJEKTOWANIE
SYSTEMÓW

Nasza Firma wykonuje projekty systemów automatycznego nawadniania zieleni, obejmujące m.in.: tereny miejskie, parki, obiekty użyteczności publicznej, boiska sportowe, obiekty instytucjonalne, zespoły zabudowy wielorodzinnej, obszary rolnicze czy posesje prywatne.

Zakres usług

DEDYKOWANE

SZKOLENIA

Wymień się doświadczeniami, dzięki którym podnie-siesz swoje kompetencje, które przełożą się na atrakcyjność Twoich działań.

DOSTARCZANIE PRODUKTÓW

Nawet bardzo dobry projekt, bez odpowiednich urządzeń nie będzie spełniał swoich założeń. Dlatego zawsze pamiętaj o odpowiedniej jakości sprzętu, który możemy Tobie zapewnić.

Nasza Firma wykonuje projekty systemów automatycznego nawadniania zieleni, obejmujące m.in.: tereny miejskie, parki, obiekty użyteczności publicznej, boiska sportowe, obiekty instytucjo-nalne, zespoły zabudowy wielorodzinnej, obszary rolnicze czy posesje prywatne.

Wymień się doświadczeniami, dzięki którym podniesiesz swoje kompetencje, które przełożą się na atrakcyjność Twoich działań.

Odpowiednio przygotowany projekt jest podstawą dla działającej oraz dobrze wykonanej instalacji nawadniającej.

Zamów projekt

Pozwól nam stworzyć idealne warunki rozwoju dla roślinności!

Zalety systemu automatycznego nawadniania

System nawadniania zarówno tych niewielkich, jak

i rozległych terenów zielonych jest rozwiązaniem

najbardziej skutecznym, a przy tym także ekono-micznym. Wykorzystuje on wodę wyłącznie w takiej ilości, jaka jest niezbędna roślinom, czego efekty

można dostrzeć niemalże od razu. Na terenach zielonych, gdzie zainstalowano odpowiedni system zaprojektowany przez specjalistów, rośliny są zadba-

ne oraz rosną prawidłowo.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

do 50 % oszczędności względem tradycyjnych metod podlewania

Trawa zawsze jest zielona tam… gdzie się ją odpowiednio nawadnia!

Zalety systemu automatycznego nawadniania

Trawa zawsze jest zielona tam…

...gdzie się ją odpowiednio nawadnia!

...gdzie się ją odpowiednio nawadnia!

zastosowanie sytemu sprzyja również dobrej kondycji portfela

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

tradycyjne podlewanie, jest bardziej czasochłonne, szczególnie przy dużych powierzchniach

OSZCZĘDNOŚĆ

CZASU

ESTETYCZNY

WYGLĄD

regularne podlewanie powoduje, że roślinność jest w lepszej kondycji oraz staje się bardziej odporna na choroby

System nawadniania zarówno tych niewielkich,
jak i rozległych terenów zielonych jest rozwią-zaniem najbardziej skutecznym, a przy tym także ekonomicznym. Wykorzystuje on wodę wyłącznie w takiej ilości, jaka jest niezbędna roślinom, czego efekty można dostrzeć niemalże od razu. Na terenach zielonych, gdzie zainstalowano odpowiedni system zaprojektowany przez specjalistów, rośliny są zadbane oraz rosną prawidłowo.

Nasze realizacje

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Opracowaliśmy wiele rozwiązań projektowych popar-tych w następstwie realizacjami wykonawczymi, dosta-wą materiałów, nadzorami i wsparciem merytorycznym.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi realizacjami, które stanowią jednocześnie nasze referencje.

PROJEKTUJEMY

PROWADZIMY NADZORY

WYKONUJEMY

ZRÓB TO Z NAMI!

Nie zwlekaj

Naszą wizją jest wspólne tworzenie przyjaznego i funkcjonalnego otoczenia.

Stadion Narodowy

Warszawa

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

ECS

Gdańsk

Łazienki Królewskie

Warszawa

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Park Oliwski

Gdańsk

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

PPNT

Gdynia

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Ergo Arena

Gdańsk

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Wierzymy, że wspólne i świadome budowanie przestrzeni publicznej jest ważne, dlatego pragniemy wykorzystywać nasze kompetencje w zakresie projektowania rozwiązań dla terenów zielonych, stając się partnerem dla instalatorów, projektantów oraz inwestorów.

Zapraszamy do współpracy

Opracowaliśmy wiele rozwiązań projektowych popartych w następstwie realizacjami wykona-wczymi, dostawą materiałów, nadzorami i wspar-ciem merytorycznym.

Ogólne zasady wykonania projektów systemów nawadniania

Formularz do zamówienia projektu

nawadniania

Do pobrania

Zapoznaj się z naszymi materiałami, ułatwią Ci złożenie zamówienia.

Lucyna Bach

email: p.meger@drago.pl

tel.: +48 601 515 760

Doradca Techniczny ds. Nawadniania Projektant

Paweł Meger

email: m.dziobko@drago.pl

Kierownik Zespołu Technicznego Projektant

Michał Dziobko

Doradca Techniczny ds. Nawadniania Projektant

email: l.bach@drago.pl

tel.: +48 693 418 330

Nasz zespół

Zamów projekt lub skontaktuj się z nami

Wszelkie prawa zastrzeżone © Drago Sp. z o.o. Sp. k.