Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Relacja z wydarzenia

Poznań, 13-15.02.2020 r.

najważniejsza w Polsce konferencja

poświęcona terenom

zielonym

Relacja z wydarzenia

GARDENIA

W dniach 13-15.02.2020 uczestniczyliśmy
w Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2020.
W czasie Targów zaprezentowaliśmy rozwią-zania, które jeszcze do niedawna pozostawały
w sferze marzeń zarówno profesjonalnych twórców terenów zielonych, jak i użytkowników końcowych.

W dniach 13-15.02.2020 uczestniczyliśmy w Mię-dzynarodowych Targach Ogrodnictwa i Archi-tektury Krajobrazu GARDENIA 2020. W czasie Targów zaprezentowaliśmy rozwiązania, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze

marzeń zarówno profesjonalnych twórców 

terenów zielonych, jak i użytkowników końcowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Drago Sp. z o.o. Sp. k.