TWOJA TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE
IDEALNEGO TRAWNIKA

O ROBOTACH
PRODUKTY
SERWIS
O NAS
KONTAKT

Czy wiesz, że Twój ogród może być samodzielny?

Poznaj naszą filozofię wygodnego życia!

Wiper Premium -
Ciesz się ogrodem!

AUTONOMICZNA TECHNOLOGIA W TWOIM OGRODZIE

Roboty Wiper Premium gwarantują precyzyjne i nienaganne ko-szenie dzięki losowemu systemowi cięcia oraz innym inteli-gentnym funkcjom, takim jak tryb cięcia spiralnego i rozpozna-wania skoszonego trawnika za pomocą GPS w modelach dedykowanych terenom ponad 2000 mkw.

Wysoka częstotliwość koszenia zmniejsza ilość chwastów na trawniku, dzięki czemu zyskuje on jeszcze piękniejszy wygląd. W rzeczywistości trawnik jest przycinany o zaledwie kilka mili-metrów każdego dnia. W ten sposób maleńkie cząsteczki trawy, które spadają na ziemię, rozkładają się naturalnie, eliminując po-trzebę utylizacji.

Ostrza ze stali nierdzewnej Wiper zawsze gwarantują perfekcyj-ne cięcie i mają niezrównaną żywotność.

Technologia ta pozwala na zarządzanie robotami w ogrodzie. Za pomocą aplikacji My Wiper można skonfigurować i monitorować roboty, zarządzać lub izolować określone obszary ogrodu (Geo-fence - Go away), zlokalizować robota lub sprawdzić jego status (Geolokalizacja - Alarm).

Wiper Connect

Wszystkie roboty wyposażone są w czujnik deszczu, który sprawia, że wracają do stacji ładującej i pozostają w stanie gotowości, aż deszcz przestanie padać.

Specjalny system ochrony, który zapobiega dotykaniu małych przedmiotów przez ostrze tnące, został opracowany dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w ogrodzie.

W sytuacji awaryjnej wystarczy nacisnąć przycisk „Stop” na środku urządzenia, aby na-tychmiast zatrzymać robota.

Roboty koszące Wiper Premium można aktywować przez panel sterowania na robocie lub za pomocą smartfona. Rodzaj pracy, obszary i czasy aktywacji maszyny można łatwo zaprogra-mować za pomocą panelu sterowania lub smartfona.

Roboty Wiper Premium są wynikiem wieloletniego doświadcze-nia firmy NIKO w sektorze robotyki, dzięki któremu producent jest w stanie zaoferować bardzo wydajne i naprawdę niezawo-dne roboty koszące.

O ROBOTACH

Robot nie wymaga Twojej obecności w ogrodzie podczas swojej pracy, kosi trawę samodzielnie i automatycznie. Urządzenie działa w zaprogramowanych przedziałach czasu (na przemian koszenie i ładowanie). Jeśli robot napotka przeszkodę omija ją, kiedy akumulator jest słaby, robot samodzielnie wraca do bazy naładować się.

Jak działa robot koszący?

Intuicyjne programowanie, pozwala na dostosowanie pracy robota do Twoich potrzeb. Ustawienie harmonogramu, ilości cy-kli koszenia, podstref, jazdy wzdłuż przewodu, wyjazdu poza przewód – to wszystko możesz zrobić za pomocą sterowania lub za pomocą aplikacji mobilnej.

Programowanie

To dzięki niemu roboty poruszają się samodzielnie w wytyczo-nym obszarze. Za pomocą przewodu możemy ominąć rabaty, oczka wodne, piaskownice i wiele innych przeszkód. Robot wra-ca po przewodzie do stacji ładującej. Przewód ograniczający należy ułożyć zgodnie z instrukcją, a ponieważ wykonanie tego we własnym zakresie może być kłopotliwe, dlatego chętnie go dla Państwa zainstalujemy.

Przewód ograniczający

Robot charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zużycia energii oraz brakiem zanieczyszczeń dla środowiska. Regularne i częste koszenie znacząco poprawia jakość darni oraz wspomaga zagęszczenie trawy, zwiększa też odporność na choroby, suszę oraz szkodniki. Rozdrobniony pokos nawozi trawnik i poprawia jego bilans wodny. Roboty eliminują problem zbierania, przecho-wywania oraz wywozu skoszonej trawy. Obecność robotów pomaga odstraszać krety.

Ekologia

Go away

Dowiedz się więcej:

Roboty Wiper Premium są wynikiem wieloletniego doś-wiadczenia firmy NIKO w sektorze robotyki, dzięki które-mu producent jest w stanie zaoferować bardzo wydajne i naprawdę niezawodne roboty koszące.

Roboty koszące Wiper Premium można aktywować przez panel sterowania na robocie lub za pomocą smartfona. Rodzaj pracy, obszary i czasy aktywacji maszyny można łatwo zaprogramować za pomocą panelu sterowania lub smartfona.

W sytuacji awaryjnej wystarczy nacisnąć przycisk „Stop” na środku urządzenia, aby natychmiast zatrzymać robota.

Specjalny system ochrony, który zapo-biega dotykaniu małych przedmiotów przez ostrze tnące, został opracowany dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w ogrodzie.

Wszystkie roboty wyposażone są w czujnik deszczu, który sprawia, że wracają do stacji ładującej i pozostają w stanie gotowości, aż deszcz przestanie padać.

Roboty Wiper Premium gwarantują precyzyjne i niena-ganne koszenie dzięki losowemu systemowi cięcia oraz innym inteligentnym funkcjom, takim jak tryb cięcia spi-ralnego i rozpoznawania skoszonego trawnika za pomocą GPS w modelach dedykowanych terenom ponad 2000 mkw.

Wysoka częstotliwość koszenia zmniejsza ilość chwastów na trawniku, dzięki czemu zyskuje on jeszcze piękniejszy wygląd. W rzeczywistości trawnik jest przycinany o zale-dwie kilka milimetrów każdego dnia. W ten sposób maleń-kie cząsteczki trawy, które spadają na ziemię, rozkładają się naturalnie, eliminując potrzebę utylizacji. Ostrza ze stali nierdzewnej Wiper zawsze gwarantują perfekcyjne cięcie i mają niezrównaną żywotność.

Technologia ta pozwala na zarządzanie robotami w ogro-dzie. Za pomocą aplikacji My Wiper można skonfigurować i monitorować roboty, zarządzać lub izolować określone obszary ogrodu (Geofence - Go away), zlokalizować robota lub sprawdzić jego status (Geolokalizacja - Alarm).

Robot nie wymaga Twojej obecności w ogrodzie podczas swojej pracy, kosi trawę samodzielnie i automatycznie. Urządzenie działa w zaprogramowanych przedziałach czasu (na przemian koszenie i ładowanie). Jeśli robot na-potka przeszkodę omija ją, kiedy akumulator jest słaby, robot samodzielnie wraca do bazy naładować się.

Intuicyjne programowanie, pozwala na dostosowanie pracy robota do Twoich potrzeb. Ustawienie harmono-gramu, ilości cykli koszenia, podstref, jazdy wzdłuż prze-wodu, wyjazdu poza przewód – to wszystko możesz zrobić za pomocą sterowania lub za pomocą aplikacji mobilnej.

To dzięki niemu roboty poruszają się samodzielnie w wy-tyczonym obszarze. Za pomocą przewodu możemy omi-nąć rabaty, oczka wodne, piaskownice i wiele innych prze-szkód. Robot wraca po przewodzie do stacji ładującej. Przewód ograniczający należy ułożyć zgodnie z instrukcją, a ponieważ wykonanie tego we własnym zakresie może być kłopotliwe, dlatego chętnie go dla Państwa zainsta-lujemy.

Robot charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zużycia energii oraz brakiem zanieczyszczeń dla środowiska. Regularne i częste koszenie znacząco poprawia jakość darni oraz wspomaga zagęszczenie trawy, zwiększa też odporność na choroby, suszę oraz szkodniki. Rozdrobniony pokos nawozi trawnik i poprawia jego bilans wodny. Robo-ty eliminują problem zbierania, przechowywania oraz wy-wozu skoszonej trawy. Obecność robotów pomaga od-straszać krety.

MENU

SERIA C

Modele z serii C są „dziećmi” rodziny Wiper Premium, ale dzięki całej technologii z tej serii oferują imponującą wydajność.


Linia Wiper Premium C została zaprojektowana dla małych oraz średnich ogrodów. Charakteryzuje się pre-cyzją i zwinnością w poruszaniu się, nawet w ogrodach o ciasnych lub małych przestrzeniach manewrowych. Modele pokrywają obszary cięcia od 500 do 2000 mkw przy nachyleniu do 45% i mogą dostosować się do wszystkich powierzchni.


Mają także przyjazne dla użytkownika interfejsy i menu na wyświetlaczu panelu sterowania, które umożliwiają łatwe programowanie typu pracy, obszarów i czasów aktywacji robota.

C 6

C 8

C 12

C 20 S

MODELE

5 199 PLN

6 599 PLN

7 449 PLN

9 499 PLN

PRODUKTY

Modele z serii C są „dziećmi” rodziny Wiper Premium, ale dzięki całej technologii z tej serii oferują imponującą wy-dajność.

Linia Wiper Premium C została zaprojektowana dla małych oraz średnich ogrodów. Charakteryzuje się precyzją i zwin-nością w poruszaniu się, nawet w ogrodach o ciasnych lub małych przestrzeniach manewrowych. Modele pokrywają obszary cięcia od 500 do 2000 mkw przy nachyleniu do 45% i mogą dostosować się do wszystkich powierzchni.

Mają także przyjazne dla użytkownika interfejsy i menu na wyświetlaczu panelu sterowania, które umożliwiają łatwe programowanie typu pracy, obszarów i czasów aktywacji robota.

SERIA K

Seria K jest unikalna w swoim rodzaju ze względu na charakterystykę konstrukcji, która składa się z dwóch odrębnych jednostek, jednostki napędowej i zespołu tnącego, połączonych złączem, które umożliwia jedno-stce tnącej podążanie za kształtem terenu, niezależnie od jednostki napędowej.


Seria składa się z różnych modeli, które obejmują obszary od 800 do 2200 mkw. Wszystkie modele mają odbiorniki Bluetooth, dzięki czemu funkcjami robota można zarządzać ze smartfona. Najwyższy model serii K 24S jest również wyposażony w moduł Connect. Posiada także elektryczną regulację wysokości koszenia, którą można dostosować do każdego obszaru cięcia. Robotem można również zarządzać zdalnie za pośrednictwem aplikacji.

K 10

K 16

K 24S

MODELE

10 199 PLN

10 499 PLN

14 099 PLN

Seria K jest unikalna w swoim rodzaju ze względu na cha-rakterystykę konstrukcji, która składa się z dwóch odrę-bnych jednostek, jednostki napędowej i zespołu tnącego, połączonych złączem, które umożliwia jednostce tnącej podążanie za kształtem terenu, niezależnie od jednostki napędowej.

Seria składa się z różnych modeli, które obejmują obszary od 800 do 2200 mkw. Wszystkie modele mają odbiorniki Bluetooth, dzięki czemu funkcjami robota można zarzą-dzać ze smartfona. Najwyższy model serii K24 S jest rów-nież wyposażony w moduł Connect. Posiada także ele-ktryczną regulację wysokości koszenia, którą można do-stosować do każdego obszaru cięcia. Robotem można również zarządzać zdalnie za pośrednictwem aplikacji.

SERIA F

Seria F jest najwyższą. Jest innowacyjna ze względu na solidną i niezawodną koncepcję budowy. Działa z wyso-ką wydajnością na każdej powierzchni, obsługując obszary cięcia do 5 000 mkw. Roboty tej serii są wypo-sażone w wysokowydajne akumulatory, pozwalające na pracę do 7 kolejnych godzin, bez konieczności zatrzymy-wania się i ładowania. Modele wyposażone są w duży panel sterowania z ekranem dotykowym, który jest łatwy do zrozumienia i umożliwia zaprogramowanie każdego parametru w celu dostosowania robota do różnych warunków pracy.


Zarządzanie koszeniem GPS zapewnia wydajne i skute-czne cięcie trawnika. Robot może mapować obszar, w którym pracuje, a system GPS pozwala mu zoptymali-zować czas, unikając obszarów, które zostały już sko-szone. Modele „S” są również wyposażone w system „Connect”, który umożliwia pełną interakcję z robotem za pośrednictwem aplikacji Wiper (bezpłatnie). Dzięki aplikacji możesz także monitorować ruchy swojego robota i jeśli to konieczne, lokalizować go.

F 28

F 35S

F 50S

MODELE

11 799 PLN

13 299 PLN

15 199 PLN

Seria F jest najwyższą. Jest innowacyjna ze względu na solidną i niezawodną koncepcję budowy. Działa z wysoką wydajnością na każdej powierzchni, obsługując obszary cięcia do 5 000 mkw. Roboty tej serii są wyposażone w wysokowydajne akumulatory, pozwalające na pracę do 7 kolejnych godzin, bez konieczności zatrzymywania się i ła-dowania. Modele wyposażone są w duży panel sterowania z ekranem dotykowym, który jest łatwy do zrozumienia i umożliwia zaprogramowanie każdego parametru w celu dostosowania robota do różnych warunków pracy.

Zarządzanie koszeniem GPS zapewnia wydajne i skute-czne cięcie trawnika. Robot może mapować obszar, w którym pracuje, a system GPS pozwala mu zoptymalizo-wać czas, unikając obszarów, które zostały już skoszone. Modele „S” są również wyposażone w system „Connect”, który umożliwia pełną interakcję z robotem za pośred-nictwem aplikacji Wiper (bezpłatnie). Dzięki aplikacji mo-żesz także monitorować ruchy swojego robota i jeśli to konieczne, lokalizować go.

MENU

Robot kosi, a Ty masz czas dla siebie i dla
swojej rodziny!

Nasz profesjonalny zespół ekspertów, sprawnie na bieżąco rozwiązuje potencjalne problemy z robotami.


Używamy wszystkich możliwości technologicznych, aby serwis odbył się w jak najkrótszym czasie. Konsultujemy powstałe problemy z producentem za pośrednictwem Wideokonferencji.


Zgłoszenia serwisowe przyjmujemy drogą mailową na adres: roboty@drago.pl

SERWIS

Przed zgłoszeniem usterki robota,
należy dokonać następujących czynności:

 • Sprawdzić możliwe rozwiązania w instrukcji obsługi.
 • Upewnić się, że w robocie nie zostały zmienione opcje, przez co powstaje błąd.
 • Upewnić się, że instalacja przewodu obwodowego nie została uszkodzona. Jeśli instalacja jest uszkodzona, należy skontaktować się z instalatorem, który wykonywał instalacje.
 • Spisać listę błędów z wyświetlacza.
 • Opisać możliwie dokładnie zachowanie robota, które budzi wątpliwości. Najlepiej dołączyć film i zdjęcia.
 • Przygotować model robota oraz numer seryjny.
 • W temacie wiadomości należy wpisać numer seryjny.
 • Zabezpieczyć robota, najlepiej w oryginalnym opakowa-niu, tak aby robot był zabezpieczony z każdej strony
  w opakowaniu, nie miał możliwości przemieszczania się
  w opakowaniu.
 • Należy wysłać wszystkie akcesoria wskazane
  przez serwis (stacja dokująca, zasilacza, itd..).
 • Należy dołączyć krótki opis usterki oraz dane kontaktowe.
 • Należy dołączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu (może być kserokopia).
 • Urządzenie przed wysyłką należy wstępnie oczyścić.

W przypadku wysyłki robota do serwisu, należy dokonać następujących czynności:

Nasz profesjonalny zespół ekspertów, sprawnie na bieżą-co rozwiązuje potencjalne problemy z robotami.

Używamy wszystkich możliwości technologicznych, aby serwis odbył się w jak najkrótszym czasie. Konsultujemy powstałe problemy z producentem za pośrednictwem wideokonferencji

Zgłoszenia serwisowe przyjmujemy drogą mailową na adres: roboty@drago.pl

 • Sprawdzić możliwe rozwiązania w instrukcji obsługi.
 • Upewnić się, że w robocie nie zostały zmienione opcje, przez co powstaje błąd.
 • Upewnić się, że instalacja przewodu obwo-dowego nie została uszkodzona. Jeśli insta-lacja jest uszkodzona, należy skontaktować się z instalatorem, który wykonywał insta-lację.
 • Spisać listę błędów z wyświetlacza.
 • Opisać możliwie dokładnie zachowanie robota, które budzi wątpliwości. Najlepiej dołączyć film i zdjęcia.
 • Przygotować model robota oraz numer seryjny.
 • W temacie wiadomości należy wpisać numer seryjny.
 • Zabezpieczyć robota, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, tak aby robot był zabezpie-czony z każdej strony w opakowaniu, nie miał możliwości przemieszczania się w opakowaniu.
 • Należy wysłać wszystkie akcesoria wskazane przez serwis (stacja dokująca, zasilacza, itd..).
 • Należy dołączyć krótki opis usterki oraz dane kontaktowe.
 • Należy dołączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu (może być kserokopia).
 • Urządzenie przed wysyłką należy wstępnie oczyścić.

MENU

O NAS

Dostarczamy inteligentne rozwiązania, wykorzystywane przy projektowaniu i tworzeniu terenów zielonych. Oferujemy szeroki wachlarz nowoczesnych produktów wspierających tworzenie przyjaznych przestrzeni służących wypoczynkowi i rekreacji.


Wybieramy produkty, które pozwolą naszym partnerom, insta-latorom i projektantom dostarczyć odbiorcy końcowemu fun-kcjonalne i przyjazne rozwiązania. U podstaw naszej działalności leży przede wszystkim specjalistyczna wiedza w zakresie ofero-wanych systemów.

Jako jedyny przedstawiciel w Polsce wspieramy międzyna-rodową grupę Rainworks, zrzeszającą specjalistów z zakresu systemów nawadniania oraz nowoczesnych rozwiązań dla tere-nów zielonych. Pomagamy kreować przyjazną przestrzeń od kwietnia 1999 roku.

Firma NIKO powstała w listopadzie 2010 r., po wydzieleniu firmy LI.CO Company, marki sprzedanej znaczącemu graczowi w europej-skim handlu ogrodniczym. Dziś wiedza NIKO opiera się nie tylko na partnerstwie technolo-gicznym z grupą ZCS, ale także na wspaniałej tradycji ponad 13 lat sukcesów i znaczącego wkładu w rozwój wiedzy technologicznej i dystrybucji robotów koszących. Wszystkie marki NIKO wytwarzane są, aby dostarczać produkty i zaawansowane technologicznie rozwiązania dla klientów.

Produkty i usługi są same w sobie wartością, nie ze względu na potrzeby, które mogą być zaspokojone, ale ze względu na ich znaczenie.


Jakość życia i środowiska to nowe wartości, które produkty muszą wyrażać.

Innowacje i postęp technologiczny to sztan-darowe elementy robotów NIKO: przez lata utrzymują one istotną przewagę konku-rencyjną dla pełnej satysfakcji klienta. NIKO, dzięki synergii z zespołem awangardowych projektantów i partnerów technologicznych,, w którym inżynierowie i technicy z wielole-tnim doświadczeniem studiują i pracują, stale podnoszą niezawodność swoich robotów, znajdując nowe zautomatyzowane rozwiąza-nia do pielęgnacji ogrodu i na zewnątrz.

Dostarczamy inteligentne rozwiązania, wykorzystywane przy projektowaniu i tworzeniu terenów zielonych. Oferu-jemy szeroki wachlarz nowoczesnych produktów wspiera-jących tworzenie przyjaznych przestrzeni służących wypo-czynkowi i rekreacji.

Wybieramy produkty, które pozwolą naszym partnerom, instalatorom i projektantom dostarczyć odbiorcy końco-wemu funkcjonalne i przyjazne rozwiązania. U podstaw naszej działalności leży przede wszystkim specjalistyczna wiedza w zakresie oferowanych systemów.

Jako jedyny przedstawiciel w Polsce wspieramy międzyna-rodową grupę Rainworks, zrzeszającą specjalistów z za-kresu systemów nawadniania oraz nowoczesnych rozwią-zań dla terenów zielonych. Pomagamy kreować przyjazną przestrzeń od kwietnia 1999 roku.

więcej informacji:

Firma NIKO powstała w listopadzie 2010 r., po wy-dzieleniu firmy LI.CO Com-pany, marki sprzedanej zna-czącemu graczowi w euro-pejskim handlu ogrodni-czym. Dziś wiedza NIKO opiera się nie tylko na part-nerstwie technologicznym z grupą ZCS, ale także na wspaniałej tradycji ponad 13 lat sukcesów i znaczą-cego wkładu w rozwój wie-dzy technologicznej i dy-strybucji robotów koszą-cych. Wszystkie marki NIKO wytwarzane są, aby dostar-czać produkty i zaawanso-wane technologicznie roz-wiązania dla klientów.

Innowacje i postęp techno-logiczny to sztandarowe elementy robotów NIKO: przez lata utrzymują one istotną przewagę konkuren-cyjną dla pełnej satysfakcji klienta. NIKO, dzięki synergii z zespołem awangardo-wych projektantów i part-nerów technologicznych, w którym inżynierowie i tech-nicy z wieloletnim doświa-dczeniem studiują i pracują, stale podnoszą niezawod-ność swoich robotów, znaj-dują nowe zautomatyzowa-ne rozwiązania do pielę-gnacji ogrodu i na zewnątrz.

MENU

www.drago.pl

więcej informacji:

Masz pytanie, potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas.

Chętnie pomożemy!

MENU

Drago Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Kartuska 370 | 80-125 Gdańsk | T. +48 58 303 96 24 | M: roboty@drago.pl