Category
5 min read

Drago Partnerem Stormwater Poland

Published on
11 Jan 2022
Contributors
Full name
Job title, Company name
Full name
Job title, Company name
Full name
Job title, Company name

Stormwater to jedna z największych konferencji branży wod-kan w Polsce poruszająca tematykę przyszłości inżynierii i gospodarki wodnej w obliczu zmian klimatycznych.

Eksperci z całego świata, przedstawiciele firm wodociągowych największych miast Polski, reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciele wiodących producentów zaprezentowali swoje doświadczenia dotyczące zarządzaniem wodami opadowymi, realizacji projektów infrastrukturalnych, poruszone były kwestie prawne i finansowe.

Konferencja miała dać odpowiedź na pytanie pt. Co zrobić z tym deszczem? dzieląc odpowiedź w trzech kluczowych obszarach: strategie wobec wód opadowych; odpowiedzialność

wobec retencjonowanych wód; projektowanie, wdrażanie i realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury.

Drago występowało w roli wystawcy i eksperta branżowego w zakresie systemów irygacyjnych wykorzystujących wodę deszczową. Przedstawiciele Drago w składzie: Tomasz Więcek, Michał Dziobko i Łukasz Kołodziej  aktywnie promowali możliwości nowoczesnych instalacji nawadniania. Dodatkowo Michał Dziobko występował w roli prelegenta z tematem pt. Wykorzystanie wody deszczowej w systemach nawadniania zieleni.  

Przedstawione zostały przykłady zastosowania projektów w wybranych  obiektach użyteczności publicznych, terenach instytucjonalnych, parkach miejskich, obiektach sportowych,  zespołach zabudowy mieszkaniowej, ogrodach prywatnych w kontekście wykorzystania wody opadowej. Dokonana została analiza wad i zalet oraz studium konkretnych przypadków z odpowiedzią na pytanie: czy faktycznie w prezentowanych aplikacjach woda opadowa stanowi cenny zasób i jakie są możliwości wykorzystania do celów irygacyjnych?

No items found.